Phân tích Kỹ thuật và dự báo forex

Tiền điện tử được cho là biến động theo chu kỳ, có nghĩa là người ta có thể cố gắng ước tính và dự đoán biến động tương lai của chúng. Phân tích kỹ thuật giúp xem xét hành vi của các cặp tỷ giá trên cơ sở giá trị được giao dịch, chiều hướng biến động, sở thích chung của nhà đầu tư, và lịch sử biến động.

13.11.2019

Forex Technical Analysis & Forecast 13.11.2019 (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDRUB, USDCAD, GOLD, BRENT, BTCUSD)

After reaching 8535.00, BTCUSD has completed the ascending structure at 8806.00, thus forming a new consolidation range.
07.11.2019

Forex Technical Analysis & Forecast 07.11.2019 (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDRUB, USDCAD, GOLD, BRENT, BTCUSD)

After completing the ascending wave at 63.78, USDRUB may fall to reach 63.50, thus forming a new consolidation range.