Phân tích Cơ bản về forex

Phân tích cơ bản là một phương pháp đánh giá những gì đang xảy ra trên thị trường ngay bây giờ và có thể xảy ra trong tương lai trên cơ sở các sự kiện và yếu tố bên ngoài. Đối với thị trường tiền tệ, các yếu tố đó là tin tức, số liệu thống kê kinh tế và tài chính, cuộc họp của ngân hàng Trung ương toàn cầu, và bài phát biểu do đại diện của họ cung cấp. Cách tiếp cận cơ bản cho phép phân tích cả triển vọng ngắn và dài hạn.

11.12.2019

Emotional day for the USD. Overview for 11.12.2019

On Wednesday morning, the major currency pair is falling after growing earlier; market players’ attention is totally focused on the US Fed December meeting.
11.12.2019

The Pound started Wednesday in a drawdown. Overview for 11.12.2019

GBPUSD is falling on Wednesday morning; investors are “digesting” the statistics and waiting for the US Fed meeting.
10.12.2019

The Australian Dollar is quietly falling. Overview for 10.12.2019

On Tuesday morning, AUDUSD is retreating affected by the statistics from Austalia and China.
09.12.2019

The Euro remains under pressure. Overview for 09.12.2019

The major currency pair surrendered last Friday because of the American statistics; right now, it is still under pressure.
06.12.2019

The Euro intends to grow. Overview for 06.12.2019

The major currency pair remains stable on Friday and intends to continue its growth.
05.12.2019

The Yen is ready to attack. Overview for 05.12.2019

After completing the correction, USDJPY is ready for a new decline; “safe haven” assets are in demand again.
04.12.2019

The Euro is retreating. Overview for 04.12.2019

The major currency pair is falling on Wednesday afternoon; investors are trying to escape risks.
04.12.2019

The Australian Dollar is correcting. Overview for 04.12.2019

After three trading sessions of stable and significant growth, AUDUSD is moving downwards on Wednesday; the correction is supported by numbers.