Chỉ báo Murrey math line và dự báo forex

Một trong những cách tiếp cận cổ điển để phân tích thị trường tiền tệ, được áp dụng thành công cho các quy trình giao dịch hàng ngày. Murrey math line có thể được sử dụng để biết cả triển vọng ngắn và dài hạn. Về nguyên tắc, chiến lược liên quan đến chỉ báo Murrey math line bao gồm các loại phân tích kỹ thuật khác.

11.11.2019

Murrey Math Lines 11.11.2019 (EURUSD, GBPUSD)

EURUSD is consolidating, while GBPUSD continues moving downwards to reach 3/8.
08.11.2019

Murrey Math Lines 08.11.2019 (EURUSD, GBPUSD)

EURUSD is expected to correct towards 6/8, while GBPUSD may continue moving downwards.
07.11.2019

Murrey Math Lines 07.11.2019 (USDCHF, GOLD)

USDCHF is trading towards 7/8, while XAUUSD is still consolidating.
06.11.2019

Murrey Math Lines 06.11.2019 (USDJPY, USDCAD)

USDJPY may reach the “overbought area”, while USDCAD is heading towards 5/8.
05.11.2019

Murrey Math Lines 05.11.2019 (AUDUSD, NZDUSD)

Both AUDUSD and NZDUSD are still moving inside the “overbought area”.
04.11.2019

Murrey Math Lines 04.11.2019 (EURUSD, GBPUSD)

EURUSD may fall towards the support at 5/8, while GBPUSD is still growing to reach the target at 8/8.
01.11.2019

Murrey Math Lines 01.11.2019 (EURUSD, GBPUSD)

EURUSD may continue falling towards the support at 5/8, while GBPUSD is still growing to reach the target at 8/8.
31.10.2019

Murrey Math Lines 31.10.2019 (USDCHF, GOLD)

USDCHF continues consolidating, while XAUUSD may fall to reach 2/8.