Phân tích đám mây Ichimoku và dự báo forex

Hệ thống phân tích và dự đoán hành vi thị trường tiền tệ đặc biệt, kết hợp một số phương pháp tiếp cận để theo dõi biến động giá và xác định các đường hỗ trợ quan trọng và các xu hướng chính. ”Ichimoku Kinko Hyo” có thể hiểu là “nhìn biểu đồ một cách cân bằng”. Trong phần cập nhật liên tục này, các chuyên gia của RoboForex/RoboMarkets giải thích cách sử dụng hệ thống này trong các hoạt động giao dịch thực.

18.11.2019

Ichimoku Cloud Analysis 18.11.2019 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is rebounding from Tenkan-Sen and Kijun-Sen; NZDUSD is about to continue growing, while USDCAD is testing the cloud’s upside border.
15.11.2019

Ichimoku Cloud Analysis 15.11.2019 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is about to continue its decline; NZDUSD is rebounding from the rising channel’s downside border, while USDCAD is testing the cloud.
14.11.2019

Ichimoku Cloud Analysis 14.11.2019 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is about to test the rising channel’s downside border; NZDUSD is testing the resistance area, while USDCAD is rebounding from Tenkan-Sen and Kijun-Sen.
13.11.2019

Ichimoku Cloud Analysis 13.11.2019 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is rebounding from Tenkan-Sen and Kijun-Sen; NZDUSD is rebounding from the cloud’s upside border, while USDCAD is testing the resistance area.
12.11.2019

Ichimoku Cloud Analysis 12.11.2019 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is about to test the cloud’s downside border; NZDUSD is moving inside the ascending channel, while USDCAD is rebounding from Tenkan-Sen and Kijun-Sen.
11.11.2019

Ichimoku Cloud Analysis 11.11.2019 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is testing the cloud’s downside border; NZDUSD is rebounding from Tenkan-Sen and Kijun-Sen, while USDCAD is about to test the descending channel’s upside border.
08.11.2019

Ichimoku Cloud Analysis 08.11.2019 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is about to break the cloud’s downside border; NZDUSD is testing the support level, while USDCAD is rebounding from Tenkan-Sen and Kijun-Sen.
07.11.2019

Ichimoku Cloud Analysis 07.11.2019 (AUDUSD, NZDUSD, USDCAD)

AUDUSD is rebounding from the cloud’s broken border; NZDUSD is about to continue falling, while USDCAD is testing the channel’s upside border.