Phân tích Biểu đồ hình nến Nhật Bản

Phân tích biểu đồ hình nến Nhật Bản là một trong các công cụ cổ điển hiệu quả nhất và được chứng tỏ qua thời gian cho việc phân tích thị trường tiền tệ. Các thành phần nến quan trọng nhất ở đây là giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, và giá thấp nhất. Màu sắc của nến, màu đen hay trắng, phụ thuộc vào tỷ lệ giữa giá chứng khoán khi nến được mở và được đóng.

20.11.2019

Japanese Candlesticks Analysis 20.11.2019 (EURUSD, USDJPY)

EURUSD is trading close to the descending channel’s upside border, while USDJPY continues testing the support level within the ascending tendency.
19.11.2019

Japanese Candlesticks Analysis 19.11.2019 (USDCAD, AUDUSD)

USDCAD continues moving upwards; AUDUSD is still trading close to the support level.
18.11.2019

Japanese Candlesticks Analysis 18.11.2019 (GOLD, NZDUSD)

GOLD continues trading close to the rising channel’s downside border tendency, while NZDUSD is still moving upwards after completing the correction.
15.11.2019

Japanese Candlesticks Analysis 15.11.2019 (EURUSD, USDJPY)

EURUSD continues forming the descending channel, while USDJPY is testing the support level within the ascending tendency.
14.11.2019

Japanese Candlesticks Analysis 14.11.2019 (USDCAD, AUDUSD)

After breaking the descending channel’s upside border, USDCAD is still moving upwards; AUDUSD has broken the descending channel’s downside border.
13.11.2019

Japanese Candlesticks Analysis 13.11.2019 (GOLD, NZDUSD)

GOLD continues the rising tendency, while NZDUSD is still moving upwards after completing the correction.
12.11.2019

Japanese Candlesticks Analysis 12.11.2019 (EURUSD, USDJPY)

EURUSD is forming a new descending channel, while USDJPY continues growing within the ascending tendency.
11.11.2019

Japanese Candlesticks Analysis 11.11.2019 (USDCAD, AUDUSD)

USDCAD has broken the descending channel’s upside border, while AUDUSD is rebounding from the descending channel’s downside border.