Phân tích Biểu đồ hình nến Nhật Bản

Phân tích biểu đồ hình nến Nhật Bản là một trong các công cụ cổ điển hiệu quả nhất và được chứng tỏ qua thời gian cho việc phân tích thị trường tiền tệ. Các thành phần nến quan trọng nhất ở đây là giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, và giá thấp nhất. Màu sắc của nến, màu đen hay trắng, phụ thuộc vào tỷ lệ giữa giá chứng khoán khi nến được mở và được đóng.

20.09.2019

Japanese Candlesticks Analysis 20.09.2019 (USDCAD, AUDUSD)

USDCAD is still reversing; after rebounding from the horizontal resistance level, AUDUSD is falling.
19.09.2019

Japanese Candlesticks Analysis 19.09.2019 (GOLD, NZDUSD)

GOLD is still trading close to the ascending channel’s downside border, while NZDUSD is testing the horizontal support level.
18.09.2019

Japanese Candlesticks Analysis 18.09.2019 (EURUSD, USDJPY)

EURUSD is back to the resistance line once again, while USDJPY is still forming the ascending tendency.
17.09.2019

Japanese Candlesticks Analysis 17.09.2019 (USDCAD, AUDUSD)

USDCAD is still reversing, while AUDUSD has rebounded from the horizontal resistance level.
16.09.2019

Japanese Candlesticks Analysis 16.09.2019 (GOLD, NZDUSD)

GOLD is still trading close to the ascending channel’s downside border, while NZDUSD has rebounded from the horizontal resistance level.
13.09.2019

Japanese Candlesticks Analysis 13.09.2019 (EURUSD, USDJPY)

EURUSD is back to the resistance line, while USDJPY is trying to start a new ascending tendency.
12.09.2019

Japanese Candlesticks Analysis 12.09.2019 (USDCAD, AUDUSD)

USDCAD is reversing, while AUDUSD continues trading close to the horizontal resistance level.
11.09.2019

Japanese Candlesticks Analysis 11.09.2019 (GOLD, NZDUSD)

GOLD is trading close to the ascending channel’s downside border, while NZDUSD has broken the descending channel’s upside border.