Jak działe Smart Stop Out w cTrader?

Logika Smart Stop Out na platformie cTrader zapewnia maksymalną ochronę kont tradera. Ta logika zastępuje logikę Fair Stop Out na cTrader, ponieważ stosuje znacznie bardziej zaawansowany algorytm.

Jeśli poziom marginesu, który jest wyświetlony na pasku salda (zobacz poniższe zdjęcie), spadnie poniżej poziomu Smart Stop Out, pozycje zaczną być zamykane aż do chwili, gdy poziom marginesu wyniesie więcej niż Smart Stop Out.

Logika Smart Stop Out zamknie tylko to co najbardziej potrzebne z największej pozycji, aby móc bezpiecznie przywrócić poziom marginesu i chronić pozycję, punkt wejścia pozycji i konto handlowe na jak najdłuższy czas.

Przykład tego jak działa funkcjonalność Smart Stop Out:

Twoje konto ma następujące parametry:
Saldo: 500$
Dźwignia: 1:500
Smart Stop Out: 50%
Kapitał: 500$

Na twoim koncie otwarto dwie pozycje:
KUPNO - 200 000 - USD/JPY
KUPNO - 50 000 - USD/JPY
Obie pozycje mają ten sam punkt wejścia.

Na koncie natychmiast pozostanie 100% poziom marginesu. Gdy 100% poziom marginesu zostanie osiągnięty, żadne nowe pozycje, wymagające dodatkowego marginesu, nie będą mogły zostać otwarte.

Gdy cena USD/JPY spadnie o 10 pipsów, poziom marginesu wyniesie 50% i uruchomi funkcję Smart Stop Out.

Obliczanie:
Wartość pipsa dla 250 000 USDJPY: 2 500 JPY (24,67 USD)
Strata w pipsach: 10,2
Niezrealizowany P/L: 24,67 USD * 10,2 = 251,63 USD
Kapitał: 500 USD – 251,63 USD = 248,37 USD
Poziom Marginesu: 248,37 USD / 500 USD * 100% = 49,7%

Uwaga: w celu uproszczenia, nie będziemy brali pod uwagę prowizji brokera i spreadu w tym przykładzie, aby wyjaśnić działanie Smart Stop Out.

Gdy Smart Stop Out zostanie osiągnięty, cTrader będzie musiał wykonać jakieś działanie, by przywrócić poziom marginesu, aby wynosił więcej niż Smart Stop Out. Platforma cTrader częściowo zamknie największą pozycję i uwolni tylko potrzebną część marginesu i nic więcej, za wyjątkiem zaokrąglenia do najbliższego 1 000 jednostek.

W tym przypadku, pozycja 200 000 USD/JPY zostanie zmodyfikowana do 198 000 USD/JPY, poprzez sprzedanie 2 000 USD/JPY.

Zamknięcie 2 000 USD/JPY w stracie 10,2 pipsów spowoduje stratę 2,01$. Strata redukuje kwotę marginesu, potrzebną do utrzymanie pozycji, o 4$. Poniżej zobaczysz jak to działanie wpływa na konto i wykorzystany sposób obliczania.

Saldo: 497,99 USD

Obliczanie::
Wartość pipsa z 2 000 USD/JPY: 0,19736 USD
Strata w pipsach: 10,2
Strata: 0,19736 USD * 10,2 = 2,01 USD

Margines użyty z 248 000 USD/JPY: 496 USD
Niezrealizowany P/L: 249,64 USD

Obliczanie:
Wartość pipsa ze 100 000 USD/JPY: 1 000 JPY
Wolumen otwartych pozycji: 2,48 lotów
Strata w pipsach: 10,2

1 000 * 2,48 * 10,2 = 25 296 JPY

Stawka USDJPY: 101,33
Niezrealizowany P/L: 25 296 JPY / 101,33 USDJPY = 249,64 USD

Kapitał = 248,35 USD

Obliczanie:
Saldo: 497,99 USD
Niezrealizowany P/L: 249,64 USD
Kapitał: 497,99 USD – 249,64 USD = 248,35 USD
Użyty margines: 496 USD

Poziom marginesu = 248,35 USD / 496 USD = 50,07%

W rezultacie poziom marginesu konta został zwiększony do 50,07%, czyli wynosi dostatecznie dużo, aby znaleźć się powyżej poziomu Smart Stop Out, przy minimalnym wpływie na konto handlowe.