Jak obliczyć rozmiar kaucji?

Proszę zwrócić uwagę: dla uproszczenia rozrachunków marginalnych polecamy skorzystać z kalkulatora handlowego.

Formuła rozrachunku gwarancji w walucie podstawowej.

Kaucja = rozmiar umowy / pleco kredytowe

Podstawową walutą jest waluta, która jest pierwsza na podstawie notowań:

  • EURUSD - podstawowa waluta EUR
  • USDCHF-podstawowa waluta USD
  • GBFUSD-podstawowa waluta GBP

Rozmiar umowy - objętość kontrakta w podstawowej walucie. Wymiara 1 lota zawsze dorównuje 100 000 jednostce podstawowej waluty. Odpowiednio wymiara 0.1 lota=100 000 *0.01=1000 podstawowej waluty.

Pleco kredytowe - wymiara pleca kredytowego, naprzykład:

  • Pleco kredytowe 1:500-500
  • Pleco kredytowe 1:100-100

Po rozrachunku kaucji podstawowej waluty trzeba przeliczyć go w walutę depozyta ( po kurssu na moment otwarcie pozycji ) - USD, EUR, RUR.

Rozpatrzymy przykłady::

Handlowiec który ma pleco 1:500 otwiera pozycje BUY rozmiarem 1 lot EURUSD 1.2457 . Gwarancja dla daney pozycji polega następnym sposobem:

  • Dla pozycji "Buy 1 lot EURUSD 1,2457" bazową walutą jest EUR. Takim sposobem, gwarancja dla danej pozycji składa 100 000 / 500 = 200EUR
  • Jeżeli walutą handlowego konta jest RUR lub USD, to gwarancja obliczania w EUR , koniecznie trzeba przeprawadzić w walutę handlowego konta.
  • 200EUR * EURRUB (jeżeli walutą handlowego konta jest RUR) czy 200 EUR *EURUSD (jeżeli walutą handlowego konta jest USD)