Hoa hồng IB

Trở thành đối tác của RoboForex và nhận hoa hồng liên kết sinh lời:

Mở tài khoản đối tác liên kết

Hoa hồng liên kết tại RoboForex được chuyển cho đối tác hàng ngày. Khi tính toán hoa hồng liên kết của bạn, chúng tôi tính đến tất cả giao dịch do khách hàng của bạn thực hiện, mà không có bất kỳ giới hạn thời gian và hạn chế nào liên quan đến chênh lệch giữa giá mở cửa và đóng cửa.

Tỷ lệ hoa hồng liên kết (% trong doanh thu của Công ty)

Loại Tài khoảnTất cả Công cụ
(trừ tiền điện tử)
Tiền điện tử
Pro-Standard
Pro-Cent
ECN-Pro NDD
50%50%
Prime20%20%
RAMM
R Trader
50%25%

"Chương trình khách hàng trung thành" từ RoboForex - nhận thêm lợi nhuận mỗi tháng!

"Chương trình khách hàng trung thành" dành cho đối tác của RoboForex sẽ giúp gia tăng lợi nhuận chương trình Đối tác liên kết của bạn lên tới 20%. Chương trình ngụ ý rằng đối tác sẽ nhận được phần trăm bổ sung trong tổng số tiền hoa hồng liên kết mà họ nhận được theo kết quả hàng tháng:

5%

từ 500
đến 5.000 USD

10%

từ 5.000
đến 15.000 USD

15%

từ 15.000
đến 30.000 USD

20%

trên
30.000 USD

Thanh toán của "Chương trình khách hàng trung thành" được chuyển tiền tự động vào tài khoản của những đối tác đó, những người đáp ứng yêu cầu trong chương trình Đối tác liên kết của họ. Bạn có thể nhận thêm ước tính lên tới 6.000 USD mỗi tháng!

Hoa hồng của IB cho các tài khoản Đối tác liên kết

Khách hàng có thể mở Tài khoản đối tác liên kết chỉ sau khi ghi rõ mã liên kết của bạn trong quá trình đăng ký tài khoản mới hoặc Khu vực Thành viên, hoặc khi sử dụng liên kết giới thiệu. Các tài khoản thuộc loại này (Pro-Affiliate, và ECN-Pro Affiliate) hầu như giống các tài khoản tương tự của chúng, Pro-Standard và ECN-Pro, ngoại trừ chênh lệch gia tăng đối với tài khoản tiêu chuẩn và hoa hồng đối với tài khoản ECN, cũng như một số thông số khác.

Sau khi mở tài khoản Đối tác liên kết, đối tác có thể bắt buộc phải cung cấp cho khách hàng của mình một số dịch vụ nhân danh họ, chẳng hạn, Chuyên gia Cố vấn.

Tỷ lệ hoa hồng liên kết (% trong doanh thu của Công ty)

Loại Tài khoảnTất cả Công cụ
(trừ tiền điện tử)
Tiền điện tử
Pro-Affiliate50%50%
ECN-Pro Affiliate

Tham gia mạng lưới liên kết của RoboForex:

Mở tài khoản đối tác liên kết

Tỷ lệ hoa hồng đối tác, có hiệu lực trước ngày 09/10/2017, bạn có thể tìm thấy trên trang "Tỷ lệ Hoa hồng Liên kết" trong Khu vực Thành viên của mình.