Tài khoản có chênh lệch gia tăng

Tài khoản Đối tác liên kết là gì?

Tài khoản thuộc loại "Đối tác liên kết" là tài khoản có chênh lệch và hoa hồng có chủ đích gia tăng cho mỗi giao dịch, nhờ đó đối tác có thể nhận thêm hoa hồng liên kết. Trong trường hợp tài khoản này, đối tác nhận hoa hồng liên kết của mình cho mỗi giao dịch, bất kể giao dịch được mở và đóng bao lâu và có lợi nhuận hay không.

Ai có thể hưởng lợi từ tài khoản Đối tác liên kết?

Loại tài khoản này đã được giới thiệu để đáp ứng nhu cầu của đối tác, cung cấp cho khách hàng của họ những dịch vụ bổ sung khác nhau (phần mềm Chuyên gia Cố vấn hoặc tín hiệu giao dịch), khi chênh lệch tối thiểu tiềm năng không phải là yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động giao dịch. Chênh lệch gia tăng có thể được coi là khoản phí cho những dịch vụ đó.

Các Loại tài khoản Đối tác liên kết

Tài khoản đối tác liên kết có thể thuộc các loại sau đây: Pro-Affiliate, và ECN-Pro Affiliate. Tất cả chúng chỉ sẵn có cho nền tảng MetaTrader4. Bạn có thể tìm thấy điều kiện giao dịch cho những loại tài khoản này trên trang "Loại Tài khoản".

Khách hàng mở tài khoản Đối tác liên kết bằng cách nào?

1. Sử dụng liên kết giới thiệu

Khi sử dụng liên kết giới thiệu của bạn, tài khoản đầu tiên của khách hàng và các tài khoản sau đó được đăng ký trong nhóm đối tác của bạn (trừ khi khách hàng chỉ định mã liên kết của đối tác khác khi đăng ký tài khoản mới). Trong trường hợp này, tài khoản Đối tác liên kết sẽ sẵn có để mở ngay trong biểu mẫu đăng ký trong danh sách thả xuống.

2. Sử dụng mã liên kết

Nếu khách hàng muốn mở tài khoản Đối tác liên kết đã đăng ký tại Khu vực Thành viên, họ phải nêu mã liên kết của bạn trong trường "Mã liên kết" trong biểu mẫu đăng ký tài khoản mới. Chỉ sau đó, tài khoản Đối tác liên kết sẽ sẵn có trong danh sách thả xuống.

Trở thành đối tác của RoboForex và nhận hoa hồng liên kết sinh lời:

Mở tài khoản đối tác liên kết