Thông số Hợp đồng

Thông tin trong bảng "Thông số kỹ thuật hợp đồng" được tổ chức theo các loại tài khoản giao dịch. Sử dụng các thẻ với tên tài sản (cặp tỷ giá, chỉ số, tiền điện tử, hoặc kim loại) sẵn có cho loại tài khoản, bạn có thể dễ dàng tìm thấy công cụ mà bạn quan tâm và xem mọi dữ liệu cần thiết liên quan đến nó, từ chênh lệch đến quy mô 1 pip. Mọi thông tin chi tiết về công cụ sẽ xuất hiện sau khi bạn nhấp vào tên của nó.

Fix-Cent
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeSpread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDCAD0.000186.7-0.3-0.41
AUDCHF0.000186.7-0.860.25
AUDJPY0.0165.1-0.6-0.2
AUDNZD0.0001108.4-0.55-0.3
AUDUSD0.000143.5-0.03-0.51
CADCHF0.000186.8-0.353-0.05
CADJPY0.0165-0.810.13
CHFJPY0.0186.5-0.15-0.75
GBPAUD0.0001106.70.43-1.55
GBPCAD0.0001107.7-0.2-1.2
GBPCHF0.0001107.8-1,10.05
GBPNZD0.00011290.1-1.5
GBPUSD0.000132.30.28-1.3
EURAUD0.0001108.60.12-1.4
EURCAD0.000186.70.3-1.7
EURCHF0.000143.1-0.65-0.17
EURGBP0.000132.40.06-0.53
EURJPY0.0143.2-0.25-0.45
EURNZD0.0001107.70.6-2.35
EURPLN0.000110077.60.8-4.23
EURUSD0.000121.7-0.05-0.8
NZDCAD0.0001108.4-1.060.32
NZDCHF0.0001108.6-1.230.54
NZDJPY0.0186-0.860.14
NZDUSD0.000154.2-0.1-0.2
USDCHF0.000143.3-0.9-0.05
USDJPY0.0132.5-1.60.7
USDMXN0.000112082.520.000-25.000
USDPLN0.000110076.40.750-4.875
USDZAR0.00012501949.476-25.000
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotSpread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD0.015000 oz.32.1-0.01-0.04
XAUUSD0.01100 oz.10085.7-1.23-9
Tiền điện tử*
Biểu tượng1 Pip Size
EOSUSD0.01
Fix-Standard
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeSpread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDCAD0.000186.7-0.3-0.41
AUDCHF0.000186.7-0.860.25
AUDJPY0.0165.1-0.6-0.2
AUDNZD0.0001108.4-0.55-0.3
AUDUSD0.000143.5-0.03-0.51
CADCHF0.000186.8-0.353-0.05
CADJPY0.0165-0.810.13
CHFJPY0.0186.5-0.15-0.75
GBPAUD0.0001106.70.43-1.55
GBPCAD0.0001107.7-0.2-1.2
GBPCHF0.0001107.8-1,10.05
GBPNZD0.00011290.1-1.5
GBPUSD0.000132.30.28-1.3
EURAUD0.0001108.60.12-1.4
EURCAD0.000186.70.3-1.7
EURCHF0.000143.1-0.65-0.17
EURGBP0.000132.40.06-0.53
EURJPY0.0143.2-0.25-0.45
EURNZD0.0001107.70.6-2.35
EURPLN0.000110077.60.8-4.23
EURUSD0.000121.7-0.05-0.8
NZDCAD0.0001108.4-1.060.32
NZDCHF0.0001108.6-1.230.54
NZDJPY0.0186-0.860.14
NZDUSD0.000154.2-0.1-0.2
USDCHF0.000143.3-0.9-0.05
USDJPY0.0132.5-1.60.7
USDMXN0.000112082.520.000-25.000
USDPLN0.000110076.40.750-4.875
USDZAR0.00012501949.476-25.000
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotSpread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD0.015000 oz.32.1-0.01-0.04
XAUUSD0.01100 oz.10085.7-1.23-9
Tiền điện tử*
Biểu tượng1 Pip SizeSwap short (%)Swap long (%)
EOSUSD0.01-20-20
ECN-FixSpread NDD
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeSpread (pips)Broker revenue (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDUSD0.00013.22.7-0.03-0.51
GBPUSD0.00011.91.20.28-1.3
EURAUD0.000186.70.12-1.4
EURCAD0.00016.45.10.3-1.7
EURCHF0.00013.52.6-0.65-0.17
EURGBP0.00011.91.30.06-0.53
EURJPY0.013.22.4-0.25-0.45
EURUSD0.00011.61.3-0.05-0.8
NZDUSD0.00013.72.9-0.1-0.2
USDCHF0.00011.91.2-0.9-0.05
USDJPY0.011.71.2-1.60.7
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotSpread (pips)Broker revenue (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD0.015000 oz.2.61.7-0.01-0.04
XAUUSD0.01100 oz.7055.7-1.23-9
Fix Affiliate
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeSpread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDCAD.a0.0001108.7-0.7100.150
AUDCHF.a0.0001108.7-0.8600.250
AUDJPY.a0.0187.1-0.9500.340
AUDUSD.a0.000154.5-0.400.120
AUDNZD.a0.00011311.4-0.313-0.15
CADCHF.a0.0001108.8-0.353-0.05
CADJPY.a0.0187-0.3200.040
CHFJPY.a0.01108.5-0.210-0.100
EURAUD.a0.00011311.60.500-1.500
EURCAD.a0.0001108.7-0.220-0.350
EURCHF.a0.000154.1-0.65-0.17
EURGBP.a0.000143.40.06-0.53
EURJPY.a0.0154.2-0.25-0.45
EURNZD.a0.00011310.70.600-2.350
EURUSD.a0.000132.7-0.05-0.8
GBPAUD.a0.0001139.70.430-1.550
GBPCAD.a0.00011310.7-0.090-0.490
GBPCHF.a0.00011310.8-0.360-0.180
GBPNZD.a0.000116130.700-2.500
GBPUSD.a0.000143.30.28-1.3
NZDCAD.a0.00011311.4-1.0600.320
NZDCHF.a0.00011311.6-1.2300.540
NZDJPY.a0.01108-1.4500.450
NZDUSD.a0.000176.2-0.4500.150
USDCHF.a0.000154.3-0.9-0.05
USDJPY.a0.0143.5-1.60.7
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotSpread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD.a0.015000 oz.43.1-0.01-0.04
XAUUSD.a0.01100 oz.130115.7-1.23-9