Thông số Hợp đồng

Thông tin trong bảng "Thông số kỹ thuật hợp đồng" được tổ chức theo các loại tài khoản giao dịch. Sử dụng các thẻ với tên tài sản (cặp tỷ giá, chỉ số, tiền điện tử, hoặc kim loại) sẵn có cho loại tài khoản, bạn có thể dễ dàng tìm thấy công cụ mà bạn quan tâm và xem mọi dữ liệu cần thiết liên quan đến nó, từ chênh lệch đến quy mô 1 pip. Mọi thông tin chi tiết về công cụ sẽ xuất hiện sau khi bạn nhấp vào tên của nó.

Fix-Cent
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeSpread (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (pips)Swap long (pips)
AUDCAD0.000186.78-0.710.15
AUDCHF0.000186.78-0.8600.250
AUDJPY0.0165.16-0.9500.340
AUDNZD0.0001108.410-0.313-0.150
AUDUSD0.000143.54-0.40.120
CADCHF0.000186.88-0.353-0.05
CADJPY0.01656-0.3200.04
CHFJPY0.0186.58-0.210-0.100
GBPAUD0.0001106.7100.430-1.550
GBPCAD0.0001107.710-0.090-0.490
GBPCHF0.0001107.810-0.360-0.180
GBPJPY0.0186.78-0.340-0.070
GBPNZD0.0001129180.700-2.500
GBPUSD0.000132.330.015-0.415
EURAUD0.0001108.6100.500-1.500
EURCAD0.000186.78-0.220-0.350
EURCHF0.000143.16-0.244-0.3
EURGBP0.000132.43-0.252-0.28
EURJPY0.0143.24-0.232-0.104
EURNZD0.0001107.7120.600-2.350
EURPLN0.000110077.61000.80-4.23
EURUSD0.000121.72-0.052-0.60
NZDCAD0.0001108.410-1.0600.320
NZDCHF0.0001108.612-1.2300.540
NZDJPY0.01868-1.4500.450
NZDUSD0.000154.25-0.4500.150
USDCAD0.000143.24-0.090-0.33
USDCHF0.000143.34-0.250-0.140
USDJPY0.0132.53-0.60.1
USDMXN0.000112082.5120-18.900-15.000
USDPLN0.000110076.4700.750-4.875
USDRUB0.014038.1200.087-0.75
USDZAR0.00012501942509.476-25.000
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotSpread (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD0.015000 oz.32.13-0.01-0.04
XAUUSD0.01100 oz.10085.7100-0.700-2.500
Fix-Standard
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeSpread (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (pips)Swap long (pips)
AUDCAD0.000186.78-0.710.15
AUDCHF0.000186.78-0.8600.250
AUDJPY0.0165.16-0.9500.340
AUDNZD0.0001108.410-0.313-0.150
AUDUSD0.000143.54-0.40.120
CADCHF0.000186.88-0.353-0.05
CADJPY0.01656-0.3200.04
CHFJPY0.0186.58-0.210-0.100
GBPAUD0.0001106.7100.430-1.550
GBPCAD0.0001107.710-0.090-0.490
GBPCHF0.0001107.810-0.360-0.180
GBPJPY0.0186.78-0.340-0.070
GBPNZD0.0001129180.700-2.500
GBPUSD0.000132.330.015-0.415
EURAUD0.0001108.6100.500-1.500
EURCAD0.000186.78-0.220-0.350
EURCHF0.000143.16-0.244-0.3
EURGBP0.000132.43-0.252-0.28
EURJPY0.0143.24-0.232-0.104
EURNZD0.0001107.7120.600-2.350
EURPLN0.000110077.61000.80-4.23
EURUSD0.000121.72-0.052-0.60
NZDCAD0.0001108.410-1.0600.320
NZDCHF0.0001108.612-1.2300.540
NZDJPY0.01868-1.4500.450
NZDUSD0.000154.25-0.4500.150
USDCAD0.000143.24-0.090-0.33
USDCHF0.000143.34-0.250-0.140
USDJPY0.0132.53-0.60.1
USDMXN0.000112082.5120-18.900-15.000
USDPLN0.000110076.4700.750-4.875
USDRUB0.014038.1200.087-0.75
USDZAR0.00012501942509.476-25.000
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotSpread (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD0.015000 oz.32.13-0.01-0.04
XAUUSD0.01100 oz.10085.7100-0.700-2.500
Pro-Cent
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeBroker revenue (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (pips)Swap long (pips)
AUDCAD0.00011.88-0.710.15
AUDCHF0.000128-0.8600.250
AUDJPY0.011.46-0.9500.340
AUDNZD0.00011.810-0.313-0.150
AUDUSD0.00011.64-0.40.120
CADCHF0.000128-0.353-0.05
CADJPY0.011.46-0.3200.04
CHFJPY0.0128-0.210-0.100
GBPAUD0.00012100.430-1.550
GBPCAD0.00012.10-0.090-0.490
GBPCHF0.0001210-0.360-0.180
GBPJPY0.012.68-0.340-0.070
GBPNZD0.00012180.700-2.500
GBPUSD0.00011.330.015-0.415
EURAUD0.00012100.500-1.500
EURCAD0.000128-0.220-0.350
EURCHF0.000126-0.244-0.3
EURGBP0.000113-0.252-0.28
EURJPY0.011.24-0.232-0.104
EURNZD0.00012120.600-2.350
EURPLN0.0001101000.80-4.23
EURTRY0.000119309.0-28.00
EURUSD0.00011.32-0.052-0.60
NZDCAD0.00013.410-1.0600.320
NZDCHF0.00013.412-1.2300.540
NZDJPY0.011.48-1.4500.450
NZDUSD0.00011.25-0.4500.150
USDCAD0.00011.54-0.090-0.33
USDCHF0.00011.64-0.250-0.140
USDCNH0.000148-5.100-17.000
USDJPY0.011.63-0.60.1
USDMXN0.000120120-18.900-15.000
USDPLN0.000110700.750-4.875
USDRUB0.016200.087-0.75
USDTRY0.0001181002.000-20.0
USDZAR0.000113.482509.476-25.000
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotBroker revenue (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD0.015000 oz.0.83-0.01-0.04
XAUUSD0.01100 oz.8100-0.700-2.500
Pro-Standard
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeBroker revenue (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (pips)Swap long (pips)
AUDCAD0.00011.88-0.710.15
AUDCHF0.000128-0.8600.250
AUDJPY0.011.46-0.9500.340
AUDNZD0.00011.810-0.313-0.150
AUDUSD0.00011.64-0.40.120
CADCHF0.000128-0.353-0.05
CADJPY0.011.46-0.3200.04
CHFJPY0.0128-0.210-0.100
GBPAUD0.00012100.430-1.550
GBPCAD0.00012.10-0.090-0.490
GBPCHF0.0001210-0.360-0.180
GBPJPY0.012.68-0.340-0.070
GBPNZD0.00012180.700-2.500
GBPUSD0.00011.330.015-0.415
EURAUD0.00012100.500-1.500
EURCAD0.000128-0.220-0.350
EURCHF0.000126-0.244-0.3
EURGBP0.000113-0.252-0.28
EURJPY0.011.24-0.232-0.104
EURNZD0.00012120.600-2.350
EURPLN0.0001101000.80-4.23
EURTRY0.000119309.0-28.00
EURUSD0.00011.32-0.052-0.60
NZDCAD0.00013.410-1.0600.320
NZDCHF0.00013.412-1.2300.540
NZDJPY0.011.48-1.4500.450
NZDUSD0.00011.25-0.4500.150
USDCAD0.00011.54-0.090-0.33
USDCHF0.00011.64-0.250-0.140
USDCNH0.000148-5.100-17.000
USDJPY0.011.63-0.60.1
USDMXN0.000120120-18.900-15.000
USDPLN0.000110700.750-4.875
USDRUB0.016200.087-0.75
USDTRY0.0001181002.000-20.0
USDZAR0.000113.482509.476-25.000
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotBroker revenue (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD0.015000 oz.0.83-0.01-0.04
XAUUSD0.01100 oz.8100-0.700-2.500
CFD
Biểu tượng1 Pip SizeBroker revenue (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (%)Swap long (%)
DE30Cash11.10-3.000-6.0001:100
US500Cash10.40-3.000-6.0001:100
USTECHCash10.60-3.000-6.0001:100
US30Cash11.20-3.000-6.0001:100
BRENT0.0120-3.000-6.0001:100
WTI0.0120-3.000-6.0001:100
Tiền điện tử*
Biểu tượng1 Pip SizeBroker revenue (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (%)Swap long (%)
BTCUSD0.12640-20-201:50
ETHUSD0.17.70-20-201:50
XRPUSD0.010.250-20-201:50
LTCUSD0.12.70-20-201:50
DSHUSD0.16.30-20-201:50
BCHUSD0.113.40-20-201:50
EOSUSD0.012.240-20-201:50
Tiền điện tử Chỉ số
Biểu tượng1 Pip SizeBroker revenue (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (%)Swap long (%)
Crypto.Top0.18760-20-201:50
Crypto.ALT0.1720-20-201:50
US Stock CFDs
Biểu tượng1 Pip SizeBroker revenue (pips)Swap short (%)Swap long (%)
GOOGL0.0144-3-61:20
FB0.016.00-3-61:20
MSFT0.013.82-3-61:20
IBM0.014-3-61:20
VZ0.011.88-3-61:20
INTC0.012.12-3-61:20
LLY0.013.15-3-61:20
HPE0.012-3-61:20
PFE0.012-3-61:20
JNJ0.016-3-61:20
EA0.014.92-3-61:20
BA0.0113.58-3-61:20
ORCL0.011.84-3-61:20
ATVI0.012.8-3-61:20
NVDA0.018-3-61:20
CAT0.016-3-61:20
CSCO0.011.82-3-61:20
MMM0.018-3-61:20
ADBE0.019.19-3-61:20
GE0.012-3-61:20
TSLA0.0114-3-61:20
NKE0.014-3-61:20
CMCSA0.011.25-3-61:20
GM0.012-3-61:20
DIS0.014-3-61:20
PM0.013.22-3-61:20
TWX0.013.7-3-61:20
PG0.014-3-61:20
PEP0.013.86-3-61:20
FOXA0.012.57-3-61:20
KO0.011.67-3-61:20
AAPL0.017.38-3-61:20
AMZN0.0166-3-61:20
UPS0.014.51-3-61:20
NFLX0.0112-3-61:20
BRK.B0.017.86-3-61:20
MCD0.018-3-61:20
PRU0.014-3-61:20
SBUX0.012.29-3-61:20
PYPL0.013-3-61:20
GS0.019.56-3-61:20
WMT0.013.41-3-61:20
V0.015.15-3-61:20
DAL0.012.09-3-61:20
WFC0.012.12-3-61:20
C0.012.81-3-61:20
XOM0.013.08-3-61:20
CVX0.014.97-3-61:20
MON0.015-3-61:20
NEM0.012-3-61:20
JPM0.014.4-3-61:20
BAC0.012-3-61:20
EBAY0.012-3-61:20
ECN-Pro NDD
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDCAD0.00011.21.80-0.710.15
AUDCHF0.00010.71.8-0.8600.250
AUDJPY0.011.11.5-0.9500.340
AUDNZD0.00011.32.1-0.313-0.150
AUDUSD0.00010.60.8-0.40.120
CADCHF0.00011.21.90-0.353-0.05
CADJPY0.011.11.6-0.3200.04
CHFJPY0.011.32.1-0.210-0.100
GBPAUD0.00011.44.10.430-1.550
GBPCAD0.00011.62.9-0.090-0.490
GBPCHF0.00011.52.6-0.360-0.180
GBPJPY0.010.91.8-0.340-0.070
GBPNZD0.00012.33.60.700-2.500
GBPUSD0.00010.70.90.015-0.415
EURAUD0.00011.21.80.500-1.500
EURCAD0.00011.32.1-0.220-0.350
EURCHF0.00011.21.6-0.244-0.3
EURGBP0.00011.01.2-0.252-0.28
EURJPY0.010.71.1-0.232-0.104
EURNZD0.00011.73.10.600-2.350
EURPLN0.0001628.40.80-4.23
EURTRY0.00015.6492.39.0-28.00
EURUSD0.00010.10.3-0.052-0.60
NZDCAD0.00012.43.5-1.0600.320
NZDCHF0.00010.92.1-1.2300.540
NZDJPY0.011.22.4-1.4500.450
NZDUSD0.00011.11.5-0.4500.150
USDCAD0.00011.01.4-0.090-0.33
USDCHF0.00010.81.2-0.250-0.140
USDCNH0.00013.07.1-5.100-17.000
USDJPY0.010.40.8-0.60.1
USDMXN0.00011533.1-18.900-15.000
USDPLN0.00016.519.00.750-4.875
USDRUB0.012.13.90.087-0.75
USDTRY0.00011.8395.72.000-20.0
USDZAR0.00011759.49.476-25.000
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD0.015000 oz.1.01.2-0.01-0.04
XAUUSD0.01100 oz.818.1-0.700-2.500
CFD
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)
DE30Cash100.8-3.000-6.0001:100
US500Cash10.350.7-3.000-6.0001:100
USTECHCash10.61.6-3.000-6.0001:100
US30Cash10.91.9-3.000-6.0001:100
BRENT0.012.43.7-3.000-6.0001:100
WTI0.012.23.2-3.000-6.0001:100
Tiền điện tử*
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)
BTCUSD0.1021.9-20-201:50
ETHUSD0.101.6-20-201:50
XRPUSD0.0100.07-20-201:50
LTCUSD0.100.7-20-201:50
DSHUSD0.106.5-20-201:50
BCHUSD0.1022.9-20-201:50
EOSUSD0.0101.2-20-201:50
Tiền điện tử Chỉ số
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)
Crypto.Top0.1305.5736.2-20-201:50
Crypto.ALT0.135.269.3-20-201:50
US Stock CFDs
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)
GOOGL0.01270-3-61:20
FB0.0113-3-61:20
MSFT0.0112-3-61:20
IBM0.0113-3-61:20
VZ0.0112-3-61:20
INTC0.0112-3-61:20
LLY0.0112-3-61:20
HPE0.0112-3-61:20
PFE0.0112-3-61:20
JNJ0.0111-3-61:20
EA0.0117-3-61:20
BA0.01217-3-61:20
ORCL0.0112-3-61:20
ATVI0.0111-3-61:20
NVDA0.01111-3-61:20
CAT0.0116-3-61:20
CSCO0.0112-3-61:20
MMM0.0116-3-61:20
ADBE0.01116-3-61:20
GE0.0112-3-61:20
TSLA0.01127-3-61:20
NKE0.0112-3-61:20
CMCSA0.0112-3-61:20
GM0.0114-3-61:20
DIS0.0112-3-61:20
PM0.0112-3-61:20
TWX0.0113-3-61:20
PG0.0112-3-61:20
PEP0.0112-3-61:20
FOXA0.0112-3-61:20
KO0.0112-3-61:20
AAPL0.0112-3-61:20
AMZN0.01180-3-61:20
UPS0.0114-3-61:20
NFLX0.01120-3-61:20
BRK.B0.0115-3-61:20
MCD0.0116-3-61:20
PRU0.0116-3-61:20
SBUX0.0112-3-61:20
PYPL0.0112-3-61:20
GS0.0117-3-61:20
WMT0.0112-3-61:20
V0.0113-3-61:20
DAL0.0112-3-61:20
WFC0.0112-3-61:20
C0.0112-3-61:20
XOM0.0112-3-61:20
CVX0.0113-3-61:20
MON0.0113-3-61:20
NEM0.0112-3-61:20
JPM0.0112-3-61:20
BAC0.0112-3-61:20
EBAY0.0112-3-61:20
ECN-FixSpread NDD
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeSpread (pips)Broker revenue (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDUSD0.00013.22.7-0.40.120
GBPJPY0.016.45.1-0.340-0.070
GBPUSD0.00011.91.20.015-0.415
EURAUD0.000186.70.500-1.500
EURCAD0.00016.45.1-0.220-0.350
EURCHF0.00013.52.6-0.244-0.3
EURGBP0.00011.91.3-0.252-0.28
EURJPY0.013.22.4-0.232-0.104
EURUSD0.00011.61.3-0.052-0.60
NZDUSD0.00013.72.9-0.4500.150
USDCAD0.00013.22.4-0.090-0.33
USDCHF0.00011.91.2-0.250-0.140
USDJPY0.011.71.2-0.60.1
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotSpread (pips)Broker revenue (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD0.015000 oz.2.61.7-0.01-0.04
XAUUSD0.01100 oz.7055.7-0.700-2.500
Prime
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
AUDCAD0.00010-0.710.1515 / mio
AUDCHF0.00010-0.8600.25015 / mio
AUDJPY0.010-0.9500.34015 / mio
AUDNZD0.00010-0.313-0.15015 / mio
AUDUSD0.00010-0.40.12015 / mio
CADCHF0.00010-0.353-0.0515 / mio
CADJPY0.010-0.3200.0415 / mio
CHFJPY0.010-0.210-0.10015 / mio
GBPAUD0.000100.430-1.55015 / mio
GBPCAD0.00010-0.090-0.49015 / mio
GBPCHF0.00010-0.360-0.18015 / mio
GBPJPY0.010-0.340-0.07015 / mio
GBPNZD0.000100.700-2.50015 / mio
GBPUSD0.000100.015-0.41515 / mio
EURAUD0.000100.500-1.50015 / mio
EURCAD0.00010-0.220-0.35015 / mio
EURCHF0.00010-0.244-0.315 / mio
EURGBP0.00010-0.252-0.2815 / mio
EURJPY0.010-0.232-0.10415 / mio
EURNZD0.000100.600-2.35015 / mio
EURUSD0.00010-0.052-0.6015 / mio
NZDCAD0.00010-1.0600.32015 / mio
NZDCHF0.00010-1.2300.54015 / mio
NZDJPY0.010-1.4500.45015 / mio
NZDUSD0.00010-0.4500.15015 / mio
USDCAD0.00010-0.090-0.3315 / mio
USDCHF0.00010-0.250-0.14015 / mio
USDJPY0.010-0.60.115 / mio
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotMinimum spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
XAGUSD0.015000 oz.0.4-0.01-0.0415 / mio
XAUUSD0.01100 oz.4-0.700-2.50015 / mio
CFD
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
DE30Cash10-3.0-6.035 / mio1:100
US500Cash10.35-3.0-6.035 / mio1:100
USTECHCash10.6-3.0-6.035 / mio1:100
US30Cash10.9-3.0-6.035 / mio1:100
BRENT0.012.4-3.0-6.035 / mio1:100
WTI0.012.2-3.0-6.035 / mio1:100
Tiền điện tử*
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
BTCUSD0.10-18-182000 / mio1:50
ETHUSD0.10-18-182000 / mio1:50
XRPUSD0.010-18-182000 / mio1:50
LTCUSD0.10-18-182000 / mio1:50
DSHUSD0.10-18-182000 / mio1:50
BCHUSD0.10-18-182000 / mio1:50
EOSUSD0.010-18-182000 / mio1:50
Tiền điện tử Chỉ số
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
Crypto.Top0.1305.5-18-182000 / mio1:50
Crypto.ALT0.135.2-18-182000 / mio1:50
US Stock CFDs
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
GOOGL0.012-3-6150/mio1:20
FB0.011-3-6150/mio1:20
MSFT0.011-3-6150/mio1:20
IBM0.011-3-6150/mio1:20
VZ0.011-3-6150/mio1:20
INTC0.011-3-6150/mio1:20
LLY0.011-3-6150/mio1:20
HPE0.011-3-6150/mio1:20
PFE0.011-3-6150/mio1:20
JNJ0.011-3-6150/mio1:20
EA0.011-3-6150/mio1:20
BA0.012-3-6150/mio1:20
ORCL0.011-3-6150/mio1:20
ATVI0.011-3-6150/mio1:20
NVDA0.011-3-6150/mio1:20
CAT0.011-3-6150/mio1:20
CSCO0.011-3-6150/mio1:20
MMM0.011-3-6150/mio1:20
ADBE0.011-3-6150/mio1:20
GE0.011-3-6150/mio1:20
TSLA0.011-3-6150/mio1:20
NKE0.011-3-6150/mio1:20
CMCSA0.011-3-6150/mio1:20
GM0.011-3-6150/mio1:20
DIS0.011-3-6150/mio1:20
PM0.011-3-6150/mio1:20
TWX0.011-3-6150/mio1:20
PG0.011-3-6150/mio1:20
PEP0.011-3-6150/mio1:20
FOXA0.011-3-6150/mio1:20
KO0.011-3-6150/mio1:20
AAPL0.011-3-6150/mio1:20
AMZN0.011-3-6150/mio1:20
UPS0.011-3-6150/mio1:20
NFLX0.011-3-6150/mio1:20
BRK.B0.011-3-6150/mio1:20
MCD0.011-3-6150/mio1:20
PRU0.011-3-6150/mio1:20
SBUX0.011-3-6150/mio1:20
PYPL0.011-3-6150/mio1:20
GS0.011-3-6150/mio1:20
WMT0.011-3-6150/mio1:20
V0.011-3-6150/mio1:20
DAL0.011-3-6150/mio1:20
WFC0.011-3-6150/mio1:20
C0.011-3-6150/mio1:20
XOM0.011-3-6150/mio1:20
CVX0.011-3-6150/mio1:20
MON0.011-3-6150/mio1:20
NEM0.011-3-6150/mio1:20
JPM0.011-3-6150/mio1:20
BAC0.011-3-6150/mio1:20
EBAY0.011-3-6150/mio1:20
Fix Affiliate
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeSpread (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (pips)Swap long (pips)
AUDCAD.a0.0001108.710-0.7100.150
AUDCHF.a0.0001108.710-0.8600.250
AUDJPY.a0.0187.18-0.9500.340
AUDUSD.a0.000154.55-0.40.120
AUDNZD.a0.00011311.413-0.313-0.15
CADCHF.a0.0001108.810-0.353-0.05
CADJPY.a0.018710-0.3200.040
CHFJPY.a0.01108.510-0.210-0.100
EURAUD.a0.00011311.6130.500-1.500
EURCAD.a0.0001108.710-0.220-0.350
EURCHF.a0.000154.18-0.244-0.3
EURGBP.a0.000143.44-0.252-0.28
EURJPY.a0.0154.25-0.232-0.104
EURNZD.a0.00011310.7160.600-2.350
EURUSD.a0.000132.73-0.052-0.600
GBPAUD.a0.0001139.7130.430-1.550
GBPCAD.a0.00011310.713-0.090-0.490
GBPCHF.a0.00011310.813-0.360-0.180
GBPJPY.a0.01108.710-0.340-0.070
GBPNZD.a0.00011613230.700-2.500
GBPUSD.a0.000143.340.015-0.415
NZDCAD.a0.00011311.413-1.0600.320
NZDCHF.a0.00011311.616-1.2300.540
NZDJPY.a0.0110810-1.4500.450
NZDUSD.a0.000176.27-0.4500.150
USDCAD.a0.000154.25-0.090-0.330
USDCHF.a0.000154.35-0.250-0.140
USDJPY.a0.0143.54-0.60.1
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotSpread (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD.a0.015000 oz.43.14-0.01-0.04
XAUUSD.a0.01100 oz.130115.7130-0.700-2.500
Pro Affiliate
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeBroker revenue (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (pips)Swap long (pips)
AUDCAD.a0.00012.710-0.7100.150
AUDCHF.a0.0001310-0.8600.250
AUDJPY.a0.012.18-0.9500.340
AUDUSD.a0.00012.25-0.40.120
AUDNZD.a0.00012.813-0.313-0.15
CADCHF.a0.00012.910-0.353-0.05
CADJPY.a0.012.110-0.3200.040
CHFJPY.a0.01310-0.210-0.100
EURAUD.a0.00013130.500-1.500
EURCAD.a0.0001310-0.220-0.350
EURCHF.a0.00012.98-0.244-0.3
EURGBP.a0.00011.54-0.252-0.28
EURJPY.a0.011.85-0.232-0.104
EURNZD.a0.00013.3160.600-2.350
EURUSD.a0.00012.13-0.052-0.600
GBPAUD.a0.00013.6130.430-1.550
GBPCAD.a0.00013.313-0.090-0.490
GBPCHF.a0.00013.313-0.360-0.180
GBPJPY.a0.013.810-0.340-0.070
GBPNZD.a0.00013.5230.700-2.500
GBPUSD.a0.00011.940.015-0.415
NZDCAD.a0.00014.913-1.0600.320
NZDCHF.a0.00014.816-1.2300.540
NZDJPY.a0.012.410-1.4500.450
NZDUSD.a0.00011.87-0.4500.150
USDCAD.a0.00012.25-0.090-0.330
USDCHF.a0.00012.35-0.250-0.140
USDJPY.a0.012.24-0.60.1
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotBroker revenue (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD.a0.015000 oz.1.34-0.01-0.04
XAUUSD.a0.01100 oz.14.7130-0.700-2.500
Tiền điện tử*
Biểu tượng1 Pip SizeBroker revenue (pips)Limit & Stop LevelsSwap short (%)Swap long (%)
BTCUSD.a0.14400-20-201:50
ETHUSD.a0.112.80-20-201:50
XRPUSD.a0.010.420-20-201:50
LTCUSD.a0.13.30-20-201:50
DSHUSD.a0.125.90-20-201:50
BCHUSD.a0.122.30-20-201:50
EOSUSD.a0.013.73 -20-201:50
ECN-Pro Affiliate
Đồng tiền
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDCAD0.00011.21.80-0.710.15
AUDCHF0.00010.71.8-0.8600.250
AUDJPY0.011.11.5-0.9500.340
AUDNZD0.00011.32.1-0.313-0.150
AUDUSD0.00010.60.8-0.40.120
CADCHF0.00011.21.90-0.353-0.05
CADJPY0.011.11.6-0.3200.04
CHFJPY0.011.32.1-0.210-0.100
GBPAUD0.00011.44.10.430-1.550
GBPCAD0.00011.62.9-0.090-0.490
GBPCHF0.00011.52.6-0.360-0.180
GBPJPY0.010.91.8-0.340-0.070
GBPNZD0.00012.33.60.700-2.500
GBPUSD0.00010.70.90.015-0.415
EURAUD0.00011.21.80.500-1.500
EURCAD0.00011.32.1-0.220-0.350
EURCHF0.00011.21.6-0.244-0.3
EURGBP0.00011.01.2-0.252-0.28
EURJPY0.010.71.1-0.232-0.104
EURNZD0.00011.73.10.600-2.350
EURPLN0.0001628.40.80-4.23
EURTRY0.00015.6492.39.0-28.00
EURUSD0.00010.10.3-0.052-0.60
NZDCAD0.00012.43.5-1.0600.320
NZDCHF0.00010.92.1-1.2300.540
NZDJPY0.011.22.4-1.4500.450
NZDUSD0.00011.11.5-0.4500.150
USDCAD0.00011.01.4-0.090-0.33
USDCHF0.00010.81.2-0.250-0.140
USDCNH0.00013.07.1-5.100-17.000
USDJPY0.010.40.8-0.60.1
USDMXN0.00011533.1-18.900-15.000
USDPLN0.00016.519.00.750-4.875
USDRUB0.012.13.90.087-0.75
USDTRY0.00011.8395.72.000-20.0
USDZAR0.00011759.49.476-25.000
Kim loại
Biểu tượng1 Pip SizeSize of 1 lotMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSD0.015000 oz.1.01.2-0.01-0.04
XAUUSD0.01100 oz.818.1-0.700-2.500
Tiền điện tử*
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)
BTCUSD0.1021.9-20-201:50
ETHUSD0.101.6-20-201:50
XRPUSD0.0100.07-20-201:50
LTCUSD0.100.7-20-201:50
DSHUSD0.106.5-20-201:50
BCHUSD0.1022.9-20-201:50
EOSUSD0.0101.2-20-201:50
Tiền điện tử Chỉ số
Biểu tượng1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)
Crypto.Top0.1305.5736.2-20-201:50
Crypto.ALT0.135.269.3-20-201:50
Đặt câu hỏi

Cần trợ giúp? Nhấp vào biểu tượng ở góc dưới bên phải của trang và nhận giải đáp cho bất kỳ thắc mắc nào của bạn

Hoặc nhập số điện thoại của bạn trong biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay.

Gọi lại
Đặt câu hỏi