Các lợi ích dành cho khách hàng VIP

Các mức độ trong Chương trình VIP được cấp cho khách hàng phụ thuộc vào tổng số tiền trên tài khoản giao dịch của họ.

           
   Đồng Bạc Vàng Bạch kim 
   từ 3.000 đến 10.000 USD từ 10.000 đến 30.000 USD từ 30.000 đến 100.000 USD trên 100.000 USD 
 Cashback (Rebates) Bổ sung Hoàn tiền (Chiết khấu) Bổ sung10% Hoàn tiền (Chiết khấu) Bổ sung20% Hoàn tiền (Chiết khấu) Bổ sung30% Hoàn tiền (Chiết khấu) Bổ sung40% 
 Thêm % trên số dư tài khoản Thêm % trên số dư tài khoản10% Thêm % trên số dư tài khoản20% Thêm % trên số dư tài khoản30% Thêm % trên số dư tài khoản40% 
 Cải tiến máy chủ VPS
điều kiện đặt
 Cải tiến điều kiện đặt máy chủ VPS
 
 Cải tiến điều kiện đặt máy chủ VPS
 
 Cải tiến điều kiện đặt máy chủ VPS
 
 Cải tiến điều kiện đặt máy chủ VPS
 
 
 Nhà quản lý VIP
Cá nhân
 Nhà quản lý VIP Cá nhân
 
 Nhà quản lý VIP Cá nhân
 
 Nhà quản lý VIP Cá nhân
 
 Nhà quản lý VIP Cá nhân
 
 

Cách trở thành khách hàng VIP?

Sau khi tổng số tiền trên các tài khoản của bạn đạt tới con số được yêu cầu, trạng thái VIP sẽ tự động được cấp.

 •  

  Mở tài khoản giao dịch

  Để tiếp cận chương trình dành cho khách hàng VIP, bạn có một hoặc một vài tài khoản mở tại RoboForex.

 •  

  Đáp ứng các yêu cầu đối với tổng số tiền

  Làm cho tổng số tiền trên các tài khoản của bạn đạt tới con số được yêu cầu bằng việc sử dụng phương thức nạp tiền bất kỳ trong số trên 20 phương thức.

 •  

  Hưởng lợi từ
  các điều kiện VIP

  Sử dụng trong các hoạt động giao dịch của bạn mọi cơ hội và đặc quyền mà RoboForex cung cấp cho những người tham gia chương trình dành cho khách hàng VIP.

Các Quy tắc đầy đủ của chương trình và ví dụ về tính toán