Đòn bẩy lên tới 1:1000

GIA TĂNG ĐÒN BẨY
Lựa chọn đòn bẩy lên tới 1:1000 đối với tài khoản MT4/MT5.

Tính năng của giao dịch với đòn bẩy gia tăng:

   
Cơ hội giao dịch mới

Các hoạt động với khối lượng giao dịch lớn hơn mà không cần thực hiện bất kỳ khoản đầu tư bổ sung nào cho tài khoản giao dịch của bạn. Đây chính là cơ hội để chuyển sang mức độ giao dịch cao hơn trên Forex.

   
Thêm tiền khả dụng, ngay cả khi bạn có vị thế mở

Đòn bẩy gia tăng sẽ giảm yêu cầu ký quỹ đối với các vị thế mở và bạn sẽ có thêm tiền khả dụng trên tài khoản của mình.

   
Mức kháng cự "rút vốn" cao hơn

Yêu cầu ký quỹ thấp hơn cần ít tiền hơn để duy trì vị thế mở.

Thay đổi đòn bẩy của bạn thành một trong ba mức sau đây:

1:7001:8881:1000

Thay đổi đòn bẩy của bạn trong Khu vực Thành viên mà không phải dừng hoạt động giao dịch của bạn

Thay đổi đòn bẩy

Chọn đòn bẩy gia tăng khi
đăng ký tài khoản mới

Mở tài khoản

Giảm đòn bẩy tự động lên tới 1:500 được áp dụng cho các tài khoản thực:

  1. Từ 11:00 giờ tối (EET), thứ Sáu đến 1:00 giờ sáng (EET), thứ Bảy. Trong khoảng thời gian này, bạn không thể chọn đòn bẩy gia tăng. Sau khoảng thời gian này, đòn bẩy được tự động khôi phục.

  2. Nếu Số dư tức thời trên tài khoản vượt quá 2.000 USD hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền tài khoản.

    Số dư tức thời là số tiền hiện tại, được tính theo công thức sau đây:

    <Số dư tức thời> = <Số dư tài khoản> + <Kết quả thả nổi (không phải cố định) cho các vị thế mở>

    Bạn có thể xem Số dư tức thời hiện tại trong thẻ "Giao dịch" trong phần mềm đầu cuối giao dịch.

    Trong trường hợp Số dư tức thời trên tài khoản giao dịch vượt quá số được nêu trên và đòn bẩy gia tăng được tự động giảm xuống 1:500, bạn phải giảm Số dư tức thời tới số dư được yêu cầu và gửi yêu cầu thứ hai để khôi phục đòn bẩy trong phần "Thay đổi đòn bẩy" trong Khu vực Thành viên của bạn.

Vui lòng lưu ý, trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về đòn bẩy trên tài khoản giao dịch, tất cả thông số ký quỹ trong phần mềm đầu cuối giao dịch của bạn sẽ được hiển thị theo giá trị đòn bẩy trước đó cho tới khi bạn đăng nhập lại phần mềm đầu cuối giao dịch của mình.

Chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập lại vào phần mềm đầu cuối giao dịch của mình sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với đòn bẩy, để tất cả thông số ký quỹ được hiển thị chính xác.

Điều kiện của chương trình "Đòn bẩy 1:700, 1:888, 1:1000"

Đặt câu hỏi

Cần trợ giúp? Nhấp vào biểu tượng ở góc dưới bên phải của trang và nhận giải đáp cho bất kỳ thắc mắc nào của bạn

Hoặc nhập số điện thoại của bạn trong biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay.

Gọi lại
Đặt câu hỏi