Nhận bồi thường khi thực hiện thanh toán

RoboForex bao gồm tất cả chi phí, có thể xảy ra khi bạn nạp tiền.

Chọn hệ thống thanh toán trên cơ sở tiện lợi của nó, chứ không phải là hiệu quả về chi phí.

Bạn đã nạp 1.000 USD

Bạn đã nạp 1.000 USD qua hệ thống thanh toán WebMoney.

Hoa hồng là 0,8%

Hoa hồng thực tế của hệ thống thanh toán này là 0,8% số tiền nạp, đó là 8 USD trong trường hợp này.

Tiền bồi thường là 0,8%

RoboForex bồi thường hoa hồng hệ thống thanh toán khi thanh toán của bạn được thực hiện.

Bạn đã có 1.000 USD trên tài khoản của mình

Toàn bộ tiền nạp được chuyển vào tài khoản của bạn – 1.000 USD.

Nạp tiền không có Hoa hồng

từ trên 20 tùy chọn thanh toán

Đặt câu hỏi

Cần trợ giúp? Nhấp vào biểu tượng ở góc dưới bên phải của trang và nhận giải đáp cho bất kỳ thắc mắc nào của bạn

Hoặc nhập số điện thoại của bạn trong biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay.

Gọi lại
Đặt câu hỏi