Biểu đồ

Báo giá GBPCHF

GBPCHF: 1.30028 (2019.12.06 23:42:19)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPCHF và khung thời gian là 5 phút