Tin tức của RoboForex 

Wednesday, October 16, 2019

Thay đổi về lịch giao dịch (trở lại Giờ Tiêu chuẩn)

Lịch giao dịch sẽ được thay đổi do việc chuyển trở lại Giờ Tiêu chuẩn.
Monday, September 30, 2019

RoboForex: Thay đổi về lịch giao dịch (Ngày Thống nhất nước Đức)

Do kỷ niệm Ngày Thống nhất nước Đức, lịch giao dịch trên một vài công cụ sẽ được thay đổi.
Monday, September 16, 2019

RoboForex cấp khả năng tiếp cận CFD trên cổ phiếu của Cloudflare

IT Công ty Cloudflare đã tổ chức một đợt IPO và CFD trên cổ phiếu của nó đã khả dụng trên phần mềm đầu cuối R Trader.
Wednesday, September 4, 2019

RoboForex giới thiệu các tính năng mới của phần mềm đầu cuối web R Trader

Chức năng của nền tảng R Trader đã được cập nhật đáng kể.
Wednesday, August 28, 2019

RoboForex: Thay đổi về lịch giao dịch (Ngày lễ Lao động tại Mỹ)

Do kỷ niệm Ngày lễ Lao động tại Mỹ, lịch giao dịch trên một vài công cụ sẽ được thay đổi.
Tuesday, August 27, 2019

RoboForex bắt đầu trải qua việc chứng nhận chất lượng khớp lệnh hàng tháng

Công ty đã tham gia quy trình kiểm tra định kỳ bởi đối tác của Ủy ban Tài chính, Verify My Trade (VMT).
Friday, August 23, 2019

RoboForex: Thay đổi trong lịch giao dịch (Ngày lễ Ngân hàng Cuối Mùa hè tại Anh)

Do kỷ niệm Ngày lễ Ngân hàng Cuối Mùa hè tại Anh, lịch giao dịch trên một vài công cụ sẽ được thay đổi.
Thursday, August 22, 2019

CopyFX đơn giản hóa nguyên tắc đăng ký đối với tài khoản của Nhà giao dịch

Từ giờ trở đi, mọi người dùng có tài khoản MT4 được mở tại RoboForex có thể sao chép giao dịch của Nhà giao dịch thuộc nền tảng.
Wednesday, August 21, 2019

RoboForex ra mắt máy chủ mới, ProCent-3

RoboForex gia tăng tốc độ hoạt động cho tất cả tài khoản cent mới.
Monday, July 1, 2019

RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Ngày lễ Độc lập tại Mỹ)

Do kỷ niệm Ngày lễ Độc lập tại Mỹ, lịch giao dịch trên một vài công cụ sẽ được thay đổi.