Tôi cần làm gì nếu tôi không có bất kỳ hình ảnh được quét nào về giấy tờ của mình?

Ngoài máy quét, giấy tờ để vượt qua quá trình xác minh có thể được chụp ảnh bằng:

  • Máy ảnh
  • Web camera
  • Điện thoại di động

Điều quan trọng nhất là bản sao kỹ thuật số của giấy tờ có thể cho phép nhìn rõ tất cả thông tin được yêu cầu. Danh sách đầy đủ của giấy tờ và yêu cầu để xác minh có thể được tìm thấy trên trang "Xác minh" trên website của chúng tôi.