Tôi có thể vượt qua quá trình xác minh địa chỉ bằng cách nào?

Để xác minh địa chỉ, bạn phải điền vào biểu mẫu đặc biệt trong Khu vực Thành viên và đính kèm bản sao được quét của giấy tờ.

Danh sách đầy đủ của các giấy tờ và yêu cầu đối với việc xác minh địa chỉ có thể được tìm thấy trên trang "Xác minh" trên website của chúng tôi.