Cách xác minh danh tính?

Để xác minh danh tính, bạn phải điền vào biểu mẫu đặc biệt trong Khu vực Thành viên và đính kèm bản sao kỹ thuật số của giấy tờ để xác nhận danh tính của bạn cho nó. Vui lòng lưu ý rằng bạn được phép xác minh danh tính của mình không chỉ sử dụng hộ chiếu, mà còn cả các giấy tờ cá nhân khác.

Danh sách đầy đủ các giấy tờ và yêu cầu xác minh có thể được tìm thấy trên trang "Xác minh" trên website của chúng tôi.