Lợi nhuận trong FOREX được tính bằng cách nào?

Chúng ta hãy giả sử rằng bạn đã mua 1 lô EURUSD tại mức giá 1.2291 và sau đó đóng vị thế tại 1.2391. Khi mở vị thế, bạn đã mua vào 100.000 EUR, tương đương 1,2291 * 100.000 = 122.910 USD. Về cơ bản, bạn đã mua tài sản trị giá 122.910 USD. Khi bạn đóng vị thế, bạn bán tài sản trị giá 100.000 EUR này, ở đó, do thay đổi giá cả, cần 123,910 USD (1,2391 * 100.000). Lợi nhuận của bạn sẽ là 123.910-122.910 = 1.000 USD.

Đặt câu hỏi

Cần trợ giúp? Nhấp vào biểu tượng ở góc dưới bên phải của trang và nhận giải đáp cho bất kỳ thắc mắc nào của bạn

Hoặc nhập số điện thoại của bạn trong biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay.

Gọi lại
Đặt câu hỏi