Lệnh dừng hoạt động như thế nào?

Lệnh dừng là tín hiệu khởi phát, và khi nó đạt được, lệnh tương ứng được tạo ra.

Có lệnh DừngGiới hạn Dừng:

Khi lệnh Dừng được kích hoạt, lệnh Thị trường được tạo ra.

Khi lệnh Giới hạn Dừng được kích hoạt, lệnh Giới hạn được tạo ra.

Giá của lệnh Dừng là tín hiệu khởi phát, và khi nó đạt được, lệnh tương ứng (thị trường hoặc Giới hạn) sẽ được tạo ra.

Đặt câu hỏi

Cần trợ giúp? Nhấp vào biểu tượng ở góc dưới bên phải của trang và nhận giải đáp cho bất kỳ thắc mắc nào của bạn

Hoặc nhập số điện thoại của bạn trong biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay.

Gọi lại
Đặt câu hỏi