Tôi cần làm gì nếu biểu đồ thông báo "Đang chờ cập nhật"?

Việc chuyển đổi giữa các loại tài khoản (chẳng hạn, Pro-Cent và Fix-cent) có thể dẫn tới thời gian chờ cập nhật biểu đồ lâu hơn. Để khắc phục vấn đề này. Bạn phải đóng biểu đồ hiện đang cập nhật và mở lại nó. Để thực hiện việc này, hãy nhấp chuột phải vào mã giao dịch của cặp tỷ giá và chọn "Cửa sổ biểu đồ". Nếu không hiệu quả, hãy đóng tất cả cửa sổ MetaTrader, và khởi động lại nền tảng, và sau đó mở lại biểu đồ yêu cầu.