Tại sao lệnh được đóng mà không có sự tham gia của tôi?

Trong trường hợp mức Ký quỹ trên tài khoản giao dịch của khách hàng bằng hoặc nhỏ hơn Mức ngưng Giao dịch, Công ty có quyền đóng bất kỳ vị thế mở nào trên tài khoản này tại mức giá thị trường hiện tại bắt buộc mà không cần thông báo trước hoặc sự đồng ý của khách hàng. Giá trị Ngưng Giao dịch đối với mọi loại tài khoản giao dịch có thể được tìm thấy trong bảng so sánh trên website của Công ty. Khách hàng nên nhớ rằng mức Cắt lỗ và Chốt lãi cùng với tính năng Dừng treo cũng có thể là lý do mà các vị thế của họ có thể bị đóng bởi nhà môi giới.