Tại sao phần mềm đầu cuối MetaTrader4/5 thông báo "Không có kết nối" khi tôi cố gắng kết nối với máy chủ?

PC của bạn không có kết nối Internet hoặc máy chủ gặp phải một số sự cố.

Hãy thử thực hiện các bước sau:

  1. Kiểm tra kết nối Internet. Có lẽ có vấn đề với việc truyền thông tin ở phía ISP của bạn.
  2. Nếu máy tính của bạn có kết nối ổn định với Internet, nhưng phần mềm đầu cuối vẫn thông báo "Không có kết nối", hãy cố gắng quét lại máy chủ. Nhấp chuột trái vào thông báo "Không có kết nối" và chọn "Quét lại máy chủ" từ mục menu.
  3. Nếu không bước nào ở trên hiệu quả, trong bảng điều khiển trên cùng, hãy chọn "Tập tin" và nhấp vào "Đăng nhập" từ menu thả xuống. Trong cửa sổ, nhập tên người dùng (số tài khoản giao dịch), mật khẩu của bạn, địa chỉ máy chủ và nhấp vào "Đăng nhập".

Nếu không bước nào ở trên giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi.