Cách tính chi phí của một điểm.

Công thức: <Chi phí của 1 điểm> = (Hợp đồng * Giá + Một điểm)) - (Hợp đồng * Giá)
 
Ví dụ: Phép tính một điểm của cặp tỷ giá EURGBP. Tiền của tài khoản giao dịch là đô la Mỹ.
 
Nhà giao dịch mở vị thế:
 
MUA một lô EURGBP tại mức 0.8365
Hợp đồng = 100.000
Giá = 0.8365
Một điểm = 0.0001
  1. Giá của 1 điểm để «MUA một lô EURGBP tại mức 0.8365» = (100.000 * (0.8365 +0,0001)) - (100.000 * 0.8365) = 10 GBP.
  2. Vì đồng tiền của tài khoản giao dịch là USD, nên lãi và lỗ được tính bằng USD. Do đó, chi phí của 1 điểm được tính bằng GBP sẽ được chuyển thành USD.
  3. 10 GBP * tỷ giá GBP / USD = 10 * 1.5417 = 15.47 USD.
Do đó, chi phí của 1 điểm để «MUA 1 lô EURGBP tại mức 0.8365» lên tới 15.47 USD.
Đặt câu hỏi

Cần trợ giúp? Nhấp vào biểu tượng ở góc dưới bên phải của trang và nhận giải đáp cho bất kỳ thắc mắc nào của bạn

Hoặc nhập số điện thoại của bạn trong biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ gọi cho bạn ngay.

Gọi lại
Đặt câu hỏi