Cách cài đặt phần mềm đầu cuối trên máy tính của bạn.

Để bắt đầu giao dịch, bạn phải cài đặt nền tảng giao dịch trên máy tính của mình. Tải về phần mềm đầu cuối.