Hoa hồng của công ty đối với việc rút tiền là bao nhiêu?

RoboForex không nhận hoa hồng cho việc rút tiền. Hoa hồng có thể được tính bởi ngân hàng của bạn hoặc hệ thống thanh toán khác.