Tôi có thể rút tiền khỏi tài khoản giao dịch của mình bằng cách nào?

Trong dịch vụ Khu vực Thành viên, trong phần "Rút tiền" , bạn có thể yêu cầu rút tiền khỏi tài khoản.

Bạn có thể điền vào đơn rút tiền và nhận thêm thông tin về phương thức rút tiền trong khu vực nhà giao dịch và trên website của công ty trong phần "Nạp tiền / Rút tiền" . Yêu cầu rút tiền được xử lý trong vòng một ngày làm việc từ 08:00 giờ đến 15:00 giờ theo giờ Trung Âu (CET).