Tôi có thể nạp tiền cho tài khoản của mình bằng cách nào?

Hướng dẫn chi tiết về việc nạp tiền cho tài khoản thông qua hệ thống thanh toán có thể được tìm thấy trong dịch vụ Tài khoản Live cũng như trong phần "Nạp tiền / Rút tiền".