Số tiền nạp tối thiểu là bao nhiêu?

RoboForex không đặt giới hạn đối với số tiền nạp tối thiểu. Nói cách khác, số tiền nạp tối thiểu có thể bằng không. Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch, bạn phải nạp tiền dự trữ để mở vị thế. Chẳng hạn, đối với tài khoản Fix-cent với mức đòn bẩy 1:500, giao dịch tối thiểu có thể là 20 cent, và đối với tài khoản Pro-standard với mức đòn bẩy 1:100, giao dịch tối thiểu có thể là 10 USD. Khách hàng có thể chọn mức đòn bẩy khi mở tài khoản. Đó là lý do chúng tôi khuyến nghị số tiền tối thiểu là 10 USD trên tài khoản cent và 50 USD trên tài khoản standard.