Wykresy

Notowania USDJPY

USDJPY: 109.479 (2019.12.13 03:32:02)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDJPY i przedział czasowy to 5 min