Wykresy

Notowania USDCHF

USDCHF: 0.98385 (2019.12.13 23:42:45)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCHF i przedział czasowy to 5 min