Wykresy

Notowania NZDUSD

NZDUSD: 0.66118 (2019.12.13 03:23:03)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę NZDUSD i przedział czasowy to 5 min