Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.10517 (2019.12.06 18:45:58)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 dzień