Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.11165 (2019.12.13 23:43:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 tydzień