Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.84225 (2019.12.06 18:53:03)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 5 min