Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.09487 (2019.12.06 23:42:14)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 5 min