Wykresy

Notowania AUDUSD

AUDUSD: 0.68409 (2019.12.06 23:40:04)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę AUDUSD i przedział czasowy to 5 min