Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.12267 (2019.07.18 01:51:59)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 5 min