Regulacja RoboForex

RoboForex Ltd jest członkiem RoboMarkets/RoboForex Group, która działa od roku 2009.

IFSC Belize

RoboForex Ltd posiada specjalną licencję brokerską IFSC Belize, "Handel finansowymi i bazującymi na towarach instrumentami i innymi papierami wartościowymi", w ramach licencji numer IFSC/60/271/TS.

IFSC Belize (International Financial Services Commission Belize - belizeńska międzynarodowa komisja ds. usług finansowych) to belizeński regulator rynkowych usług finansowych na międzynarodowym poziomie.

Aktywność IFSC jest regulowana na mocy belizeńskiego Ministerstwa Papierów Wartościowych i ustawy IFSC (International Financial Services Commission). Jako regulator rynkowych usług finansowych, IFSC wydaje licencje i przeprowadza monitoring usług finansowych dostarczanych przez graczy rynkowych, aby zagwarantować, że licencjobiorca działa w najbardziej wydajny, przejrzysty i niezawodny sposób. Regulator gwarantuje, że tylko najbardziej zaufane i odpowiedzialne społecznie firmy mogą otrzymać licencję, by działać w ramach Belize i nie tylko.

IFSC Belize postępuje zgodnie z międzynarodową polityką AML (Anti-money laundering - przeciwdziałanie praniu pieniędzy).

Strona internetowa regulatora: Belizeńska Międzynarodowa Komisja ds. Usług Finansowych

 • Financial Commission

  RoboForex Ltd jest oficjalnym uczestnikiem Financial Commission (komisji finansowej), międzynarodowej organizacji, która rozstrzyga spory między jej uczestnikami a ich klientami.

  Celem komisji jest alternatywne, przedsądowe rozstrzyganie konfliktów zaistniałych między jej uczestnikami i ich klientami. Można wysłać zgłoszenie do Financial Commission w języku rosyjskim, angielskim, hiszpańskich i chińskim. Okres oczekiwania na odpowiedź to 7 dni.

  Komisja oferuje imponujący fundusz kompensacyjny i zatrudnia ekspertów od działalności brokerskiej z całego świata. Ich obszerne doświadczenie w tematyce forex, profesjonalna reputacja i obeznanie z prawem pozwala znajdować akceptowalne dla obu stron rozwiązania dla wszelkich kontrowersyjnych spraw. Decyzje komisji są wiążące, a to znaczy, że wszyscy uczestnicy danej sytuacji muszą się do nich zastosować.

  Strona internetowa Financial Commission

 • Funudsz Kompensacyjny

  RoboForex Ltd, członek kategorii "A" Financial Commission, jest również uczestnikiem tzw. Compensation Fund (funduszu kompensacyjnego). Fundusz zapewnia traderom ubezpieczenie o wartości do 20 000 EUR.

  Celem funduszu jest zapewnianie ubezpieczenia traderom, którzy są związani z uczestnikami Financial Commission (komisji finansowej), wydając im rekompensatę. Te wypłaty są dostępne dla każdego klienta firmy, należącej do Financial Commission, w przypadku, gdy firma brokerska odmówi lub nie ma możliwości zastosować się do decyzji Komisji faworyzującej klienta. Kwota podana przez Komisję może wynieść do 20 000 EUR na każdego tradera.

  Funudsz Kompensacyjny od Financial Commission jest specjalnym funduszem organizowanym przez członków Komisji, aby zapewniać traderom dodatkowe zabezpieczenie finansowe. Na fundusz składają się miesięczne opłaty firm, które są członkami komisji. 10% tych środków trafia bezpośrednio do Funduszu Kompensacyjnego i jest przechowywana na oddzielnym koncie bankowym.

  Strona internetowa Fundusz Kompensacyjny od Financial Commission