Jak działa stop-zlecenie?

Stop Loss
Dane zlecenie przeznaczony dla minimalizacji utrat finansowych w przypadku niepomyślnej zmiany kursu na rynku. Jeżeli cena rynkowa dochodzi do ustalonego w stop-zleceniu poziomu, zachodzi automatyczne zamknięcie pozycji. Takie zlecenie zawsze jest związane z odrocznym zleceniem. Przy wykonaniu zlecenia wykorzysta się Bid dla długiej pozycji, czy cena Ask dla krótkich.

Take Profit
Dane zlecenie przeznaczony dla utrwalenia zysku w przypadku postępu gdy cena osiąga odpowiedni poziom. W przypadku, jeżeli cena osiąga poziom Take zysku, transakcja zamyka się z zyskiem.Takie zlecenie zawsze związane z otwartą pozycją czy z odrocznym zleceniem. Przy wykonywaniu zlecenia wykorzysta się cena Bid dla długiej pozycji i cena Ask - dla krótkiej.