Dlaczego zlecenie zostało zamknięte bez mojego uczestnictwa?

Jeżeli środki tradera obniżają się poniżej określonego poziomu, broker ma prawo zamknąć część nierentownej pozycji po aktualnej cenie rynkowej. Środki=bilans+wynik po transakcjach otwartych.

O określonych poziomach dla każdego rodzaju konta można przeczytać w rozdziale "Rodzaje kont".