Dlaczego nie została wykonana na rozkaz deklarowanej cenie?

Zlecenie nie musi być wykonane na ustaloną cenę jeśli istnieje luka cenowa. Luka to rozbicie ceny, które następuje gdy ceny nagle ulegają zmianie. Luka cenowa oznacza, że na rynku nie ma kupców i sprzedawców, którzy gotowi są dobić targu w ramach ceny istniejącej wewnątrz luki. Jeśli trader ma opcję stop na cenę znajdującą się wewnątrz luki, zlecenie to nie zostanie wykonane po takiej cenie, ponieważ na rynku nie ma kupców ani sprzedawców zainteresowanych tą ceną. W takim przypadku, zlecenie jest wykonane w luce cenowej, tzn. po cenie jaką kupcy lub sprzedawcy są gotowi zapłacić.