Jak rozliczać kwote jednego punkta?

Wzór: <Kwota 1 punkta> = (Contract * (Price + One point)) - (Contract * Price),

Przykład: Rozliczenie wartości jednego punkta po EURGBP. Walutą handlowego kanta jest dolar USD.

Handlowiec otwiera pozycje:

BUY 1 lot EURGBP po cenie 0,8365

Contract = 100 000

Price = 0,8365

One point = 0,0001

  1. Wartość 1 punkta dla "BUY 1 lot EURGBP 0,8365" = (100 000 * (NULL,8365 + 0,0001)) - (100 000 * 0,8365) = 10 GBP.
  2. Tak jak walutą handlowego konta jest USD, jest zysk i straty na koncie rozliczają się w USD. Więc wartość 1punkta, rozliczonego w GBP, trzeba wymienić w USD.
  3. 10 GBP * kurs GBP/USD = 10 * 1,5417 = 15,47 USD.

W ten sposób, wartość 1 punkta dla "BUY 1 lot EURGBP 0,8365" składa 15,47 USD. Odpowiednio, rozmiar zysku czy straty wylicza się mnożeniem wartości punkta na ilość punktów ceny.