Jak zainstalować terminał na swój komputer?

Pobierz platformę na swoim Koncie Osobistym i wykonuj kroki opisane w instalatorze.