Jak podłączyć się do swojego konta w terminale?

Łączenie z wersją desktop terminalu

 • W głównym menu terminalu wybierz "Plik", a następnie "Zaloguj się do konta handlowego".
 • W nowo otwartym oknie podaj numer swojego konta handlowego ("Login") oraz hasło otrzymane po rejestracji. Pamiętaj, aby nie pomylić hasła do konta handlowego z hasłem do Obszaru Członkowskiego.
 • W polu "Serwer" wybierz serwer swojego konta i kliknij "Zaloguj się".
 • Aby zapisać dane do logowania i nie musieć ich wpisywać przy następnym logowaniu, zaznacz pole "Zapisz dane do logowania".
 • Jeśli podane informacje są prawidłowe wskaźnik w prawym dolnym rogu wyświetli się na zielono-czerwony.

Łączenie z mobilną aplikacją (iOS)

 • Przejdź do zakładki "Ustawienia" (ikona ze znakiem "+") i wybierz "Nowe konto".
 • Następnie wybierz z menu "Zaloguj się do istniejącego konta".
 • Z listy serwerów znajdź odpowiednią nazwę, wpisz numer swojego konta oraz hasło, a jeśli chcesz, zaznacz pole "Zapisz hasło".

Łączenie z aplikacją mobilną (Android)

 • Wybierz z bocznego panelu "Zarządzanie kontami".
 • Kliknij w symbol "+" w prawym górnym rogu ekranu i przejdź do działu "Zaloguj się do istniejącego konta".
 • Z listy serwerów znajdź odpowiednią nazwę, wpisz numer swojego konta oraz hasło, a jeśli chcesz, zaznacz pole "Zapisz hasło".

Jeśli wskaźnik pokazuje informację "Nieprawidłowe konto":

 • Upewnij się, że wprowadzone przez ciebie hasło jest prawidłowe i spróbuj się zalogować ponownie.
 • Zmień hasło do konta handlowego w swoim Obszarze Członkowskim i spróbuj się ponownie zalogować.
 • Skontaktuj się z naszym Wsparciem Online.

Poniższe serwery są dla następujących rodzajów kont w MT4:

 • RoboForex-Demo – konta Demo, w tym konta konkursowe.
 • RoboForex-DemoPro – konta Demo Pro, w tym konta konkursowe.
 • RoboForex-Pro, RoboForex-Pro-2 – konta Pro-Standard.
 • RoboForex-ProCent, RoboForex-ProCent-2, RoboForex-ProCent-3 – konta Pro-Cent.
 • RoboForex-ECN – konta ECN-Pro NDD.
 • RoboForex-Prime – konta Prime.

Serwer RoboForex-MetaTrader5 jest używany dla wszystkich rodzajów kont korzystających z platformy MT5.