Jak otworzyć konto handlowe na osobe prawną?


Prosimy pamiętać

Jeśli Obszar Członkowski został zarejestrowany na osobę fizyczną, a konto jest przyłączone do tego Obszaru Członkowskiego, które zostało wcześniej zasilone przez osobę fizyczną, to konto nie można uzyskać statusu "Konto firmowe". Prosimy zarejestrować nowy Obszar Członkowski na podmiot prawny i wysłać z niego żądanie.

W przypadku gdy bezpośredni i główny akcjonariusz jest kolejną osobą prawną, firma musi zweryfikować strukturę własności oraz tożsamość osób fizycznych, które są rzeczywistymi właścicielami i/lub sprawdzić drugą osobę prawną na podstawie powyżej wymienionych dokumentów.

Wszystkie dokumenty wraz z oryginałami muszą zawierać angielskie tłumaczenie podpisane i opieczętowane przez notariusza.

Maksymalna, dopuszczalna wielkość pliku wynosi do 10 MB; rozszerzenia - bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png. 
Jeśli całkowity rozmiar plików wynosi więcej niż 10 MB, prosimy przesłać pliki w kilku oddzielnych wiadomościach.


Lista dokumentów wymaganych od jednostki prawnej (RoboForex Ltd):

 • Akt założycielski.
 • Certyfikat adresu.
 • Certyfikat dyrektorów i sekretarza.
 • Umowa i statut.
 • Uchwała rady nadzorczej dotycząca otwarcia konta i przyznania upoważnień tym, którzy będą z niego korzystać.
 • Certyfikat akcjonariuszy.
 • Zaświadczenie o dobrym stanie – wydane przez kanclerza.
 • Kopia umowy powierniczej (w razie potrzeby).
 • Kopia raportu biegłego rewidenta za ostatni rok obrotowy lub podobne dokumenty potwierdzające źródło funduszy.
 • Dokumenty dla wszystkich, następujących osób:
  • Dyrektorów.
  • Akcjonariuszy.
  • Beneficjentów ostatecznych.
  • Sygnatariuszy.

Procedura rejestracji konta firmowego:

 1. Zarejestruj Obszar Członkowski (podczas rejestracji użyj osobistych danych osoby, która przejmie kontrolę nad kontem).
 2. Wyślij kopie wszystkich potrzebnych dokumentów na adres [email protected] i podaj cel utworzenia konta: do handlu, działań jako partner lub obie opcje.