Tā darbojās stop līmeņi?

Stop Loss
Šis pieprasījums ir paredzēts, lai samazinātu finansiālos zaudējumus nelabvēlīgu valūtu kursu svārstību gadījumā. Ja tirgus cena sasniedz stop pieprasījumā norādīto līmeni, darījums tiek automātiski aizvērts. Šāds pieprasījums vienmēr ir saistīts ar kādu atvērto vai atlikto darījumu. Lai izpildītu pieprasījumu, tiek lietota BID cena pirkšanas darījumiem vai ASK cena pārdošanas darījumiem.
 
Take Profit
Šis pieprasījums ir paredzēts, lai fiksētu peļņu, ja cena sasniedz prognozēto līmeni. Ja tirgus cena sasniedz take profit līmeni, darijums tiek aizvērts ar peļņu. Šāds pieprasījums vienmēr ir saistīts ar kādu atvērto vai atlikto darījumu. Lai izpildītu pieprasījumu, tiek lietota BID cena pirkšanas darījumiem vai ASK cena pārdošanas darījumiem.