Grafikai

Kotiruotės EURGBP

EURGBP: 0.83358 (2019.12.13 23:43:00)

Įspėjimas apie riziką: praeities rezultatai neatspindi ateities rezultatų.
Jūs pasirinkote valiutą EURGBP ir laiko periodas yra 1 valandos