Grafikai

Kotiruotės EURGBP

EURGBP: 0.90672 (2019.08.23 23:43:00)

Įspėjimas apie riziką: praeities rezultatai neatspindi ateities rezultatų.
Jūs pasirinkote valiutą EURGBP ir laiko periodas yra 5 minučių